Hem - presschef

Presschef

En allt viktigare roll i företagets kommunikation

Presschef via Uhrvis

 

 

Hyra presschef

 

 

Presschef att hyra

 

Goda relationer med media kräver erfarenhet, kunnande och intresse. För att frigöra tid för den egna organisationen och kunna ge bra service till media är det en god idé att anlita våra erfarna presschefer.

 

Presschefens roll har blivit allt viktigare i takt med den ökade bevakningen från media och det allt snabbare tempot i nyhetsflödet. Hur den mediala bilden speglar verksamheten är viktigt för trovärdighet, lojalitet och attraktionskraft både för kunder och anställda. Många företag och organisationer saknar en dedikerad resurs som hanterar mediekontakterna och annan extern kommunikationen.

 

Att ha en bra relation med media kräver erfarenhet och djup kunskap. Många företag har en utsedd talesperson för detta uppdrag, men ibland saknas en utsedd person för detta eller så är denne person inte på plats under en längre tid. Det kan bero på att en nyckelperson inom kommunikation har lämnat organisationen eller är ledig en längre period, exempelvis på grund av föräldraledighet. Då är en lösning att hyra in en presschef eller kommunikationschef som hanterar mediekontakterna och kommunikationsarbetet.

 

I vissa fall genomförs stora engångsprojekt eller förändringar som kräver förstärkning på det kommunikativa området och även då kan det vara aktuellt att hyra in en specialist. I andra fall sker händelser som skapar stor medial uppmärksamhet och det saknas erfarna interna resurser som kan hantera situationen. Genom att ta in en erfaren presschef eller kommunikationschef kan man tydligare fokusera på den viktiga kommunikationen samtidigt som den befintliga organisationen kan fortsätta att fokusera på sina löpande uppgifter.

 

Ibland gäller det primärt att förstärka kontakterna med media, men inte sällan handlar det även om relationerna med företagets investerare. Därför efterfrågas allt mer uppdrag för IR-chefer (Investor Relationchefer) för Interimsuppdrag för att säkerställa hög kvalitet inom Investor Relationsfunktionen.

 

I takt med ökat krav på de noterade bolagens informationsgivning och en komplex informationsstruktur ökar även kraven på de IR-ansvariga. Detta yttrar sig bland annat i en ökad efterfrågan av erfarna IR-personer som kan hantera uppdrag hos de noterade bolagen, när den ordinarie IR-chefen är frånvarande för föräldraledighet eller annan längre frånvaro.

 

Uhrvis konsult träder in i rollen som företagets presschef eller IR-ansvarige och det krävs att konsulten har en egen erfarenhet från liknande uppdrag samt en naturlig drivkraft och fallenhet för uppdraget för att snabbt fylla platsen och möta upp mot kraven.

 

 

 

Kriskommunikation

 

 

 

Framgångsrik kriskommunikation bygger på planering och förberedelser samt att man regelbundet övar sin organisation utifrån olika scenarier. I den akuta krisen krävs oftast extern kompetens som kan ge råd samt även förstärka organisationen.

 

Genom att i förväg tänka igenom sin kriskommunikation och hur man ska hantera sina medierelationer ökar möjligheterna att hantera kriskommunikationen effektivt och framgångsrikt. Planering och övning är två viktiga element för att lyckas. I vår Kriskommunikationsförsäkring ingår alla moment som gör organisationen förberedd inför kommande kriser, medieuppmärksamhet och oväntad publicitet. Ett förberedande arbete är grunden till framgång.

 

Genom Uhrvis unika Kriskommunikationsförsäkring, med förebyggande aktiviteter och övningar, har man den beredskap som krävs.

 

 

 

Investor Relation

IR

 

 

Investor Relations/Finansiell kommunikation

 

Kraven på de börsnoterade bolagens informationsgivning växer kontinuerligt. Med erfarna konsultinsatser stärker vi företagen både i projektuppdrag och som inhyrda informationschefer.

 

Vi erbjuder kortsiktiga uppdrag, långsiktiga Interimslösningar och aktiv rådgivning inom IR och finansiell kommunikation.

 

 

För mer information kontakta www.uhrvis.se